Hur att backa upp Apple Watch

Serenity Caldwell på iMore berättar hur.
http://www.imore.com/how-to-back-up-your-apple-watch?

Om tips...