Bläckstråleskrivare som har hög förbrukning

En Canon bläckstråleskrivare som jag installerade hos en kund hade extremt hög bläckförbrukning. Det visade sig att ägaren hade en huvudströmbrytare för alla datasaker på golvet. Detta innebar att när skrivaren inte, som normalt, hade 230V-spänningen på, startade den om från början varje gång huvudbrytaren slogs på. Detta innebar flera minuters kalibrering och rengöring av skrivarhuvudena. Bläcket gick åt i rekordfart. Så… ha skrivaren inkopplad i 230V-uttaget i väggen och stäng bara av skrivaren på På/Av-brytaren som sitter på skrivaren. Givetvis kan andra skrivare uppföra sig annorlunda men denna Canon från 2013 fungerade så som jag beskrivit.

Om tips...