Använda backstegs (delete)-tangenten på Mac

• Radera text som är framför markören med “fn”-tangenten + backstegs-tangenten, eller Control + D som också gör samma sak
• Radera hela ord bakom markören med “alt” + backsteg
• Radera en hel rad med text eller paragraf bakom markören med Command + backsteg

Om tips...