Safari-tips

Om du använder Safari som web-läsare så kan du enkelt växla mellan flikarna (tabs).
Håll ner ctrl och tryck sedan på tab för att växla framåt och ctr shift tab för att växla tillbaka.

Om tips...