MacOS, kopiera filer direkt från Spotlight

Om du använder Spotlight för att söka efter filer så kan du kopiera filer direkt från sökresultatet genom att markera filen och dra in filen i Finder eller dit du ska ha den. Det här fungerar både på filer och mappar men även på email, bilder och kontakter mm. Vill du göra ett alias av en fil, håll ner alt+command när du drar ut filen från sökresultatet.

Om tips...