Facebook skriver om säkerhet

Hur man ska ställa in samt bli medveten om vad folk ser på ens Facebook.
https://www.facebook.com/about/basics

Om tips...