Flera TimeMachine-diskar

I OS X 10.8 och senare kan man nu använda flera hårddiskar till Time Machine, backup-programmet som finns inbyggt i OS X. Perfekt om du har en MacBook som du flyttar med dig t.ex mellan hemmet och jobbet. Du kan ha en extern hårddisk hemma och en på jobbet och Time Machine backar upp alla ändringar du gör på båda ställena. Innan 10.8 var du tvungen att använda en hårddisk eller välja en ny och börja om backupen från början. Så inte nu!

Bra guide:
https://www.cnet.com/how-to/how-to-use-multiple-disks-with-time-machine-in-mountain-lion/

Om tips...