Gmail-tips (mail-alias)

G-mail (Google mail) har en bra funktion om du vill ha flera mailadresser som samlas till ett och samma G-mailkonto.
Har du mittnamn@gmail.com som riktig mailadress så kan du skriva in punkter i namnet innan @ t.ex mitt.namn@gmail.com , m.i.t.tnamn@gmail.com osv.
Det funkar även med “+”-tecken som mittnamn+jobbet@gmail.com, mittnamn+hemma@gmail.com, mittnamn+facebook@gmail.com.
Samtliga av dessa exempel-mailadresser går till originaladressen som var mittnamn@gmail.com.
Varför ska man göra så då?
Jo det kan ibland vara smart att inte ha sin “riktiga” mailadress på alla platser där man måste lämna en riktig mailadress som man sedan får mail till under en tid. Använder man punkter och “+”-tecken så kan man ha tillfälliga mailadresser som man sedan inte använder mer.
Du kan sedan väldigt enkelt att filtrera i Gmail om du skulle få skräppost på någon tillfällig mailadress du gjort.

Om tips...