Historik i Finderfönster

När du har ett Finderfönster öppet och vill backa till ett tidigare fönster klickar du på bakåt-pilen under röd-gul-grönplupparna.
Självklart… men, om du klickar och håller ner på densamma får du en lista på alla tidigare fönster du varit i!
Har faktiskt aldrig sett detta trick någonstans. Upptäckte det själv av en slump…

Om tips...