Safaris läslista

Om du använder läslistan i Safari på din Mac och vill spara / backa upp den, så finns det ingen vanlig väg dit. Jag kom dock på att det funkar om man exporterar bokmärkena (Arkiv > Exportera bokmärken) och sedan importerar dom igen. Nu får du en egen mapp i de importerade bokmärkena som heter… LÄSLISTA!

Om tips...