TextWrangler: Mycket bra texteditor till Mac som är gratis!

Finns även på Mac AppStore.
http://www.barebones.com/products/textwrangler/download.html

Om tips...