Kortkommandon för start av Macen

Du kan använda dessa kortkommandon när du startar datorn. Om inget annat anges håller du ned den angivna tangenten omedelbart efter det att du hör startljudet (medan skärmen fortfarande är svart).
Åtgärd Kortkommando

• Förhindra automatisk inloggning
När du ser förloppsindikatorn (ser ut som ett snurrande kugghjul) trycker du ned vänster skifttangent.

• Förhindra att startobjekt och Finder-fönster öppnas när du loggar in
Tryck och håll ned skifttangenten när du har klickat på inloggningsknappen i inloggningsfönstret.

• Starta från en CD- eller DVD-skiva
C

• Starta från den förvalda NetBoot-skivavbilden
N

• Starta i hårddiskläge
T

• Använda Apple Hardware Test
D

• Använda återställningsverktyg
Kommando ()-R

• Välja en startskiva
Alternativ-tangenten nertryckt

• Om du vill öppna den optiska enheten när du väljer startskiva trycker du på kommando ()-punkt (.).

Mata ut en skiva
• Håll ned mus- eller styrplatteknappen.

Håll ned utmatningstangenten () eller F12-tangenten.

• Återställa PRAM-minnet
Kommando ()-alternativ-P-R

• Visa detaljerade statusmeddelanden
Kommando ()-V

• Starta i enanvändarläge
Kommando ()-S

• Starta i säkert läge (endast grundläggande OS X-objekt läses in och vissa funktioner och program kanske inte fungerar som de ska).
När du hör omstartsljudet håller du genast ned skifttangenten. Släpp skifttangenten när du ser förloppsindikatorn (ser ut som ett snurrande kugghjul).

Saxat från apple.se

Om tips...