Från Evernote till Dropbox

Seth Clifford berättar om sitt upplägg för att ha Dropbox som dokument-central.
http://sethclifford.me/2014/11/moving-from-evernote-to-dropbox/

Om tips...