Safari 10 MacOS, visa källkod

Menyn för att visa källkoden på en hemsida är numer flyttad plus att du måste för att få fram menyn knäppa på funktionen. Gå in i ”Inställningar” i Safari, fliken ”Avancerat” och längst ner bocka i ”Visa utvecklarmenyn i menyraden”. Stäng ”Inställningar” och vips har du en ny meny åt höger i Safari 10. I menyn ”Utvecklare” har du nu ”Visa sidans källa”. Nu kan du se källkoden igen bl.a.

Om tips...