Tips om funktionstangenter i OS X

Skrivet av Topher Kessler.
https://www.cnet.com/news/access-hidden-function-key-options-in-os-x/

Om tips...