Att använda smarta mappar

Topher Kessler berättar hur...
https://www.macissues.com/2015/07/24/how-to-use-smart-folders-on-your-mac/

Om tips...