Bättre läsbarhet i MacOS

En del användare ha högre kontrast för bättre läsbarhet. Här är några ställen du kan kolla:
Systeminställningar >
Allmänt : kryssruta ”Använd mörk menyrad och Dock”
och
Systeminställningar >
Hjälpmedel : "Bildskärm" kryssrutor ”Öka kontrast” och ”Minska genomskinlighet”

Om tips...