Hindra iPhone/iPad att auto-starta program (Mac)

Om du inte vill att din iPhone eller iPad startar något program automatiskt när du kopplar in USB-kabeln kan man förhindra det. Se denna guide:
http://dailymactips.com/stop-iphoto-from-launching-when-plugging-in-your-iphone/

Om tips...