Smart sätt att starta iPhone-kameran

OSX-Daily visar hur att starta kameran snabbt på din iPhone.
http://osxdaily.com/2017/01/15/camera-lock-screen-iphone-access/

Om tips...