Zoomknappen i MacOS

Den gröna zoomknappen har fått den nya funktionen att programmet får ett eget skrivbord när man klickar på den. Vill man ha den gamla funktionen, zooma fönster, måste man hålla ner ”alt”-tangenten när man klickar. Lägg muspilen på den gröna knappen, tryck ner ”alt” så ser du att den ändrar sig.

Om tips...