Påminnelser i MacOS

När du vill titta på en komplett lista vad du har i ”Påminnelser", skriv in tecknet ” i sökrutan så visas alla poster.

Om tips...